Tranh sơn dầu là gì?
Đó là thể loại tranh phổ biến nhất thế giới hiện nay , được gọi theo tên của chất liệu vẽ tranh có rất nhiều tính ưu việt: Sơn Dầu.


Copyright © 2013 Oipainting D&C - All Rights Reserved