So sánh sản phẩm

Bản đồ

Bản đồ

Bạn có thể sử dụng tính năng GPS trên thiết bị BlackBerry của mình để tìm kiếm một địa chỉ cụ thể hoặc một loại vị trí và xem kết quả ngay trên bản đồ. Trong ứng dụng bản đồ, trong trường tìm kiếm, hãy nhập vào một địa chỉ hoặc từ mô tả, ví dụ như "cà phê" hoặc "bệnh viện". Thực hiện một trong những thao tác sau: Để xem tất cả các kết quả tìm kiếm dưới dạng các ghim trên bản đồ, hãy bấm phím Enter. Để xem kết quả tìm kiếm cụ thể dưới dạng ghim trên bản đồ, hãy nhấn vào một kết quả tìm kiếm.